A. QUY TẮC CHUNG

 1. Quyền lợi thành viên:
  • Thành viên có quyền truy cập vào tài liệu và file thiết kế quảng cáo có sẵn trên trang web.
  • Thành viên có thể tải xuống, sử dụng và tận dụng các tài liệu và file để phục vụ mục đích cá nhân hoặc doanh nghiệp trong công việc.
 2. Hạn chế thành viên:
  • Các tài liệu và file thiết kế chỉ được sử dụng cho mục đích thiết kế quảng cáo hợp pháp và không vi phạm pháp luật, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay bản quyền.
  • Thành viên không được chia sẻ hoặc phân phối các tài liệu và file thiết kế từ trang web cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi thương mại nào.(Không chia sẻ lên trang mạng xã hội và các trang web khác – Nếu phát hiện chúng tôi sẽ chấm dứt tư cách thành viên của bạn)
 3. Trách nhiệm thành viên:
  • Thành viên chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của tài khoản cá nhân mình.
  • Thành viên không được phép sử dụng thông tin cá nhân hoặc tài liệu và file từ trang web để gây hại, xâm phạm quyền riêng tư hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu vi phạm thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 4. Đóng góp thành viên:
  • Thành viên được khuyến khích chia sẻ ý kiến, phản hồi và góp ý xây dựng để cải thiện trang web và nội dung tốt hơn.
  • Mọi đóng góp từ thành viên phải tuân thủ quy định và hướng dẫn của trang web.
 5. Chấm dứt thành viên:
  • Trang web có quyền chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập của thành viên nếu phát hiện vi phạm nội quy hoặc có các hành vi không phù hợp.
  • Thành viên bị chấm dứt có quyền khiếu nại và yêu cầu xem xét lại quyết định.

B. NỘI QUY THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ – THÀNH VIÊN VIP

I. Thành viên miễn phí:

 1. Quyền lợi thành viên miễn phí:
  • Thành viên miễn phí có quyền truy cập vào danh sách tài liệu và file thiết kế quảng cáo miễn phí.
  • Thành viên miễn phí có thể tải xuống các tài liệu và file miễn phí từ trang web.
 2. Hạn chế thành viên miễn phí:
  • Thành viên miễn phí không thể truy cập vào tài liệu và file thiết kế chỉ dành cho thành viên VIP.
  • Thành viên miễn phí không được phép chia sẻ, phân phối hoặc bán lại bất kỳ tài liệu và file thiết kế nào từ trang web.
 3. Hướng dẫn sử dụng:
  • Khi tải xuống các tài liệu và file thiết kế, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn và ràng buộc sử dụng được cung cấp.
  • Không sử dụng các tài liệu và file thiết kế cho mục đích vi phạm bản quyền hoặc các hoạt động bất hợp pháp.
  • Tuân thủ các quy định đã được nêu ở phần quy tắc chung bên trên.

II. Thành viên VIP:

 1. Quyền lợi thành viên VIP:
  • Thành viên VIP có quyền truy cập vào tất cả các tài liệu và file thiết kế quảng cáo trên trang, bao gồm cả các tài liệu và file có giá bán.
  • Thành viên VIP được hưởng các ưu đãi độc quyền và được cung cấp các tài liệu và file mới nhất.
  • Nhận hỗ trợ từ admin qua zalo khi có yêu cầu hoặc gặp bất cứ vấn đề nào trong quá trình sử dụng.
  • Được yêu cầu trang web cập nhập bổ sung thêm các nội dung cần thiết để sử dụng.
 2. Điều kiện trở thành thành viên VIP:
  • Để trở thành thành viên VIP, bạn phải đăng ký và hoàn thành quá trình thanh toán phí thành viên VIP theo quy định của trang web.
 3. Hướng dẫn đăng ký và trở thành thành viên VIP:
  • Truy cập trang đăng ký thành viên VIP trên trang web để biết thêm thông tin chi tiết và hoàn tất quá trình đăng ký.
  • Sau khi trở thành thành viên VIP, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập và tài khoản riêng để truy cập vào các tài liệu và file thiết kế trên website.
  • Tuân thủ các quy định đã được nêu ở phần quy tắc chung bên trên

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ zalo: 03 8888 5328