Sự khác biệt chính giữa đồ họa vector và ảnh bitmap Phạm vi ứng dụng chính của đồ họa vector và ảnh bitmap là gì?

Các bạn đã từng sử dụng phần mềm CorelDRAW hẳn biết rằng trong CorelDRAW ngoài [...]