Một số mẫu biển quảng cáo spa, chăm sóc sắc đẹp file corel
Tải xuống miễn phí một số mẫu biển dùng trong thiết kế biển quảng cáo cho tiệm spa chăm sóc sắc đẹp, định dạng file CorelDRAW, link tải Google Drive. để tải về các bạn Click vào tên file bên dưới mỗi ảnh.

mẫu biển quảng cáo spa 01.cdr

 

mẫu biển quảng cáo spa 02.cdr

 

mẫu biển quảng cáo spa 03.cdr

 
mẫu biển quảng cáo spa 04.cdr

 

mẫu biển quảng cáo spa 05.cdr

 

mẫu biển quảng cáo spa 06.cdr

 

mẫu biển quảng cáo spa 07.cdr

Nguồn: Sưu tầm
Trả lời