tổng hợp file Tranh động lực, tranh slogan

Chia sẻ tổng hợp file tranh động lực, Định dạng file: CDR, PSD, TIF… sử [...]

Mười cách sao chép, nhân bản các đối tượng trong phần mềm CorelDRAW

CorelDRAW là một phần mềm thiết kế đồ họa được sử dụng phổ biến, trong đó [...]

phương pháp điều chỉnh khoảng cách giữa các từ, dòng văn bản trong CorelDRAW

Điều chỉnh khoảng cách giữa các từ thường được sử dụng khi tạo áp phích [...]