Chia sẻ tổng hợp file tranh phong cảnh, tranh đồng quê…

  • Chia sẻ tổng hợp file tranh phong cảnh các chủ đề Đồng Quê, sơn thủy hữu tình, phong cảnh phố…sử dụng trong in ấn trang trí. Tải tất cả file một lúc rất nặng nên mình đã chia link tải riêng từng tranh cần dùng tranh nào thì tải về không cần tải về hết làm gì cho nặng máy. Để tải file gốc các bạn click vào link bên dưới mỗi tranh nhé. Có thời gian mình sẽ cập nhập thêm. Chúc các bạn thành công!tranh phong cảnh (1).jpg

 

tranh phong cảnh (1)B.tif

 

 

tranh phong cảnh (1)C.jpg

 

tranh phong cảnh (2).jpg

 

tranh phong cảnh (2)B.tif

 
tranh phong cảnh (3).jpg

 

tranh phong cảnh (3)B.tif

 

tranh phong cảnh (4).jpg

 

tranh phong cảnh (4)B.tif

 

tranh phong cảnh (5).jpg

 
tranh phong cảnh (5)B.tif

 

tranh phong cảnh (6).jpg

tranh phong cảnh (6)B.tif

tranh phong cảnh (7).jpg

 

tranh phong cảnh (7)B.tif

 
tranh phong cảnh (8).jpg

 

tranh phong cảnh (9).jpg

 

tranh phong cảnh (10).jpg

 

tranh phong cảnh (11).JPG

tranh phong cảnh (12).

 
tranh phong cảnh (13).JPG

 

tranh phong cảnh (14).JPG

 

tranh phong cảnh (15).JPG

 

tranh phong cảnh (16).JPG

 

tranh phong cảnh (17).JPG

 
tranh phong cảnh (18).JPG

 

tranh phong cảnh (19).JPG

 

tranh phong cảnh (20).JPG

 

tranh phong cảnh (21).JPG

 

tranh phong cảnh (22).JPG

 
tranh phong cảnh (23).jpg

 

tranh phong cảnh (24).jpg

 

tranh phong cảnh (25).jpg

 

tranh phong cảnh (26).jpg

 

tranh phong cảnh (27).jpg

 
tranh phong cảnh (28).jpg

 

tranh phong cảnh (29).jpg

 

tranh phong cảnh (30).jpg

 

tranh phong cảnh (31).jpg

 

tranh phong cảnh (32).jpg

 
tranh phong cảnh (33).jpg

 

tranh phong cảnh (34).jpg

 

tranh phong cảnh (35).jpg

 

tranh phong cảnh (36).jpg

 

tranh phong cảnh (37).jpg

 
tranh phong cảnh (38).jpg

 

tranh phong cảnh (39).jpg

 

tranh phong cảnh (40).jpg

 

tranh phong cảnh (41).jpg

 

tranh phong cảnh (42).jpg

 
tranh phong cảnh (43).jpg

 

tranh phong cảnh (44).JPG

 

tranh phong cảnh (45).JPG

 

tranh phong cảnh (46).JPG

 

tranh phong cảnh (47).JPG

 
tranh phong cảnh (48).JPG

 

tranh phong cảnh (49).JPG

 

tranh phong cảnh (50).JPG

 

tranh phong cảnh (51).JPG

 

tranh phong cảnh (52).JPG

 
tranh phong cảnh (53).JPG

 

tranh phong cảnh (54).JPG

 

tranh phong cảnh (55).JPG

 

tranh phong cảnh (56).JPG

 

tranh phong cảnh (57).jpg

 
tranh phong cảnh (58).jpg

 

tranh phong cảnh (59).jpg

 

tranh phong cảnh (60).jpg

 

tranh phong cảnh (61).jpg

 

tranh phong cảnh (62).jpg

 
tranh phong cảnh (63).jpg

 

tranh phong cảnh (64).jpg

 

tranh phong cảnh (65).jpg
5 những suy nghĩ trên “Làm thế nào nếu thanh công cụ CorelDRAW bị ẩn?

Trả lời